ΗΡΩΝ GENEROUS Οικιακό Τιμολόγιο

ΗΡΩΝ GENEROUS Οικιακό Τιμολόγιο

Μήνας Κατανάλωση (kWh/μήνα) Χρέωση Παγίου (€/μήνα) Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 01/2023(€/kWh) Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 20% (€/kWh) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 01/2023 (€/kWh) Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 01/2023 (€/kWh)
Μάιος 2023 0-500 3,00 0,1940 0,1552 0,015 0,1402
501-1000 0 ή 0,015* 0,1552 ή 0,1402*
>1000 0 ή 0,015* 0,1552 ή 0,1402*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις χρεώσεις.

Print Friendly, PDF & Email