ΗΡΩΝ GENEROUS Οικιακό Τιμολόγιο

ΗΡΩΝ GENEROUS SIMPLY Οικιακό Τιμολόγιο

Μήνας Κατανάλωση (kWh/μήνα) Χρέωση Παγίου 09/2023(€/μήνα) Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 09/2023 (€/kWh) Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με δώρο το 10% της μηνιαίας κατανάλωσης** (€/kWh) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 09/2023 (€/kWh) Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 09/2023 (€/kWh)
Σεπτέμβριος 2023 0-500 3,50 0,1250 0,1125 0,015 0,0975
501-1000 0 ή 0,010* 0,1125 ή 0,1025*
>1000 0 ή 0,010* 0,1125 ή 0,1025*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

** Το ποσοστό 10% της δωρεάν μηνιαίας κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισοδυναμεί με ισόποση έκπτωση στη Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει το δώρο 10% της μηνιαίας κατανάλωσης καθώς και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα, η οποία επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της από το ΥΠΕΝ.

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις χρεώσεις.

ΗΡΩΝ GENEROUS Οικιακό Τιμολόγιο

Μήνας Κατανάλωση (kWh/μήνα) Χρέωση Παγίου 09/2023(€/μήνα) Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 09/2023 (€/kWh) Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 20% (€/kWh) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 09/2023 (€/kWh) Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 09/2023 (€/kWh)
Σεπτέμβριος 2023 0-500 3,00 0,1960 0,1568 0,015 0,1418
501-1000 0 ή 0,010* 0,1568 ή 0,1468*
>1000 0 ή 0,010* 0,1568 ή 0,1468*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις χρεώσεις.

ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS

Μήνας Κατανάλωση (kWh/μήνα) Χρέωση Παγίου 09/2023(€/μήνα) Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 09/2023 (€/kWh) Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 15% (€/kWh) Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με εκπτώσεις: Συνέπειας 15% & Ε.ΝΑ SOLAR (€/kWh) ** Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 09/2023 (€/kWh) Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 09/2023 (€/kWh)
Σεπτέμβριος 2023 0-500 5,00 0,1690 0,1437 0,0782 0,015 0,0632
501-1000 0 ή 0,010* 0,0782 ή 0,0682*
>1000 0 ή 0,010* 0,0782 ή 0,0682*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

** Η αναγωγή της έκπτωσης ΕΝ.Α SOLAR σε €/kWh πραγματοποιήθηκε βάσει της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης οικιακών παροχών, η οποία ανέρχεται στις 228,9 kWh/μήνα (στοιχεία ΡΑΕ). Η έκπτωση ΕΝ.Α SOLAR αποδίδεται ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης και ισχύει αποκλειστικά για τους πρώτους 6 πρώτους μήνες εκπροσώπησης του Πελάτη στο ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση Τ.Ε.Μ. του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις χρεώσεις.

Print Friendly, PDF & Email