ΗΡΩΝ GENEROUS Οικιακό Τιμολόγιο

ΗΡΩΝ GENEROUS Οικιακό Τιμολόγιο

Μήνας Κατανάλωσης Χρέωση Παγίου 09/2022(€/μήνα) Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 09/2022 (€/kWh) Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 20% (€/kWh) Kρατική Επιδότηση Τ.Ε.Μ.* 09/2022 (€/kWh) Τελική Χρέωση** 09/2022 (€/kWh)
Οκτώβριος 2022 3,00 0,698 0,5584 0,436
0,386 ή 0,436*
0,336 ή0,386*
0,1224
0,1724 ή 0,1224*
0,2224 ή 0,1724*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Print Friendly, PDF & Email